Bamboo Spa The Spa Resort Chiangmai

 

Bamboo Spa The Spa Resort Chiangmai

 

                  งานปรับปรุงภูมิทัศน์ The spa resort ความต้องการของ เจ้าของ ต้องการปรับปรุงทางเข้า ทางเดินเชื่อมอาคาร และปรุงปรับพื้นที่สวน

 

 รับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน เชียงใหม่ เชียงดาว

รับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน เชียงใหม่ เชียงดาว

รับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน เชียงใหม่ เชียงดาว

จึงออกแบบโดยสร้างจุดดึงดูดสายตา โดยใช้เสาโชว์อิฐและประดับด้วยเฟิร์นในส่วนของทางเข้า 

 

รับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน เชียงใหม่ เชียงดาว

พื้นที่สวนที่ต้องปรับปรุงจึงออกแบบเป็นน้ำตกและลำธารขนาดเล็กที่ทอดยาวผ่านหน้าอาคารเรียบทางเดิน ตัวน้ำตกและลำธารเป็นโครงสร้าง คสล. และหินเทียมเลียนแบบลำธารธรรมชาติ มีการเล่นระดับเล็กน้อย เพื่อให้เกิดเสียงน้ำไหล น้ำตกเบาๆ เพื่อสร้างบรรยากาศ 

รับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน เชียงใหม่ เชียงดาว

รับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน เชียงใหม่ เชียงดาว

รับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน เชียงใหม่ เชียงดาว

รับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน เชียงใหม่ เชียงดาว

รับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน เชียงใหม่ เชียงดาว

และเสริมพันธุ์ไม้ริมลำธารให้เกิดความสวยงาม  ดูแลรักษาง่าย เสริมต้นหมากเพื่อให้ความร่มเงาเล็กน้อย

รับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน เชียงใหม่ เชียงดาว

รับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน เชียงใหม่ เชียงดาว

และออกแบบให้ทางเดินมีความเชื่อมต่อกันไปยังอาคาร ห้องพักหรือห้องอื่นๆเพื่อความสะดวกต่อการเดินและให้ดูสวยงามไม่ขัดตา จึงเลือกใช้เป็นโครงสร้างเหล็ก มีความคงทน แข็งแรงและอายุการใช้งานนาน กรุด้วยไม้เทียม ทำสีโอ๊คให้เข้ากับธรรมชาติ

รับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน เชียงใหม่ เชียงดาว

รับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน เชียงใหม่ เชียงดาว

รับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน เชียงใหม่ เชียงดาว

รับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน เชียงใหม่ เชียงดาว

รับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน เชียงใหม่ เชียงดาว

 

Before                                                                                                                  After 

รับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน เชียงใหม่ เชียงดาวรับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน เชียงใหม่ เชียงดาว

 Before                                                                                                                  After 

รับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน เชียงใหม่ เชียงดาวรับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน เชียงใหม่ เชียงดาว

Before                                                                                                                  After 

รับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน เชียงใหม่ เชียงดาวรับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน เชียงใหม่ เชียงดาว

 Before

รับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน เชียงใหม่ เชียงดาว

After 

                รับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน เชียงใหม่ เชียงดาว


#รับออกแบบ #รับจัดสวน #รับเหมาก่อสร้าง #ตกแต่งภายใน #เชียงใหม่  #ลำปาง #สมุย #สปา #จัดสวนหน้าบ้าน #สวนอาคาร #สวนโรงแรม #สวนสปา #จัดสวนพื้นที่น้อย #ตกแต่งสวน #น้ำตก #น้ำพุ #หินเทียม #สวนทรอปิคลอ #ปรึกษาเรื่องสวน #ปรับปรุงสวน #ปรับปรุงภูมิทัศน์#design #garden #construction #interior #chiangmai #lampang #samui #tropicalgarden #gardendesign #gardenhouse #landscape #landscapedesign #spadesign #spa #beautifulgarden #waterfall #fountain #stone #lannadesign #lannagarden #Renovatethegarden

Visitors: 71,141