Farm Stay Chiang Dao

“ฟาร์มสเตย์“ (Farmstay) 

เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของธุรกิจทางการท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมทั้งไทย และต่างประเทศ ถือได้ว่าเป็นวิถีอัตลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่เน้นการจัดรูปแบบตามลักษณะทางกายภาพ วิถีชีวิตของผู้คนพื้นเมือง และชนเผ่าต่างๆ เปรียบเสมือนการนั่งเครื่องย้อนเวลาเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาโดยมีนักแสดงคือ บรรพบุรุษของพวกเราเป็นผู้ถ่ายทอดจนเกิดเป็นความเข้าใจ ตระหนักรู้คุณค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาติ

       เชียงชีวา ฟาร์มสเตย์ (Chiang Chiwa Farmstay) ได้รังสรรค์สภาพแวดล้อมให้เป็นบรรยากาศในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

       1. พื้นที่ของการพักอาศัย (Homestay) เน้นการออกแบบจุดเด่นของลักษณะทางกายภาพของท้องถิ่น ดึงดูดด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คน (Ways of Life) จนทำให้นักท่องเที่ยว และผู้ที่เข้าพักสัมผัสถึงกลิ่นอายของภูมิสังคมมิรู้ลืม

       2. พื้นที่เพาะปลูกพืชตามธรรมชาติ (Area of natural cultivation) จัดสรรการเพาะปลูกเน้นพืชประจำถิ่น (Local plants) และพืชที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ (Healthy plants) โดยศึกษาจากระบบนิเวศน์ โดยอิงหลักธรรมขาติในการเพาะปลูกอย่างยั่งยืน

       3. หอกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning activity Hall) เป็นการจัดรูปแบบองค์ความรู้เป็นลักษณะของนิทรรศการ พร้อมนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง

       4. ลานกิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor patio) นำทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จิต และกายความสุขที่เกิดจากตัวตน เช่น  การสร้างภาพผ่านจินตนาการโดยใช้สีและดนตรีบำบัด การเข้าใจสมดุลของตัวตน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และวัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับคนในท้องถิ่น เพื่อให้เข้าใจถึงจิตวิญญาณเบื้องต้น

       5. การดูแลสุขภาพในรูปแบบของสปา (Spa Health Care) เน้นการบำบัดด้วยวิธีจากธรรมชาติที่สร้างสมดุลของร่างกาย จิตใจ และเป็นทางเลือกของการผ่อนคลายด้วยผู้เชี่ยวชาญ

       ทางเรา ฯ เล็งเห็นถึงความต้องการที่นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจต้องการเนรมิตพื้นที่ของท่านให้เกิดมูลค่าทางจิตใจในรูปแบบต่างๆ เราพร้อมให้คำแนะนำ ออกแบบ ตกแต่ง และจัดสร้างโดยทีมงานผู้ชำนาญการในราคาย่อมเยา และตอบโจทย์ประโยชน์ของการใช้งานได้อย่างลงตัว

              นอกจากนี้ทางเชียงชีวา ฟาร์มสเตย์ ยังตระหนักถึงวิกฤตจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ของการดูแล ทางเรา ฯ มุ่งเน้นการขานรับนโยบายของทางภาครัฐบาล และยินดีรับฟังคำเสนอแนะจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องดูแลการจัดการในสถานการณ์นั้น ๆ เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดตอนนี้

       การท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้จากธรรมชาติของสรรพสิ่ง จะเป็นประสบการณ์ให้เราได้ตระหนักถึงความเข้าใจที่แท้จริงของชีวิต อีกบริบทของแต่ละท้องถิ่นชุมชน และชนเผ่าในวิถีแนวคิดที่สืบทอดกันมาอย่างยั่งยืนพร้อมความผาสุก ดังคำขวัญของทางเชียงชีวา ฟาร์มสเตย์ที่ว่า “ปริญญาใบแรกของมนุษย์ คือ การถือกำเนิดจนมีตัวตน และปริญญาใบสุดท้าย คือ การเข้าใจคุณค่าของตนก่อนลาจาก”

รับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน ฟาร์มสเตย์ เชียงใหม่ เชียงดาว

รับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน ฟาร์มสเตย์ เชียงใหม่ เชียงดาว

รับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน ฟาร์มสเตย์ เชียงใหม่ เชียงดาวรับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน ฟาร์มสเตย์ เชียงใหม่ เชียงดาว

รับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน ฟาร์มสเตย์ เชียงใหม่ เชียงดาวรับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน ฟาร์มสเตย์ เชียงใหม่ เชียงดาวรับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน ฟาร์มสเตย์ เชียงใหม่ เชียงดาวรับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน ฟาร์มสเตย์ เชียงใหม่ เชียงดาวรับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน ฟาร์มสเตย์ เชียงใหม่ เชียงดาวรับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน ฟาร์มสเตย์ เชียงใหม่ เชียงดาว

รับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน ฟาร์มสเตย์ เชียงใหม่ เชียงดาวรับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน ฟาร์มสเตย์ เชียงใหม่ เชียงดาวรับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน ฟาร์มสเตย์ เชียงใหม่ เชียงดาวรับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน ฟาร์มสเตย์ เชียงใหม่ เชียงดาวรับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน ฟาร์มสเตย์ เชียงใหม่ เชียงดาวรับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน ฟาร์มสเตย์ เชียงใหม่ เชียงดาวรับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน ฟาร์มสเตย์ เชียงใหม่ เชียงดาวรับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน ฟาร์มสเตย์ เชียงใหม่ เชียงดาวรับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน ฟาร์มสเตย์ เชียงใหม่ เชียงดาวรับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน ฟาร์มสเตย์ เชียงใหม่ เชียงดาวรับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน ฟาร์มสเตย์ เชียงใหม่ เชียงดาวรับออกแบบบ้าน รับจัดสวน รับสร้างบ้าน ฟาร์มสเตย์ เชียงใหม่ เชียงดาว 

#รับสร้างบ้าน #รับออกแบบจัดสวน #รับเหมาก่อสร้าง #รับออกแบบบ้าน #รับยื่นขออนุญาตก่อสร้าง #บริษัทรับสร้างบ้าน #รีโนเวทบ้าน #งานสถาปัตยกรรม #ภูมิสถาปัตย์ #สถาปัตยกรรม #บ้านและสวน #บ้านสวย #สวนสวย #เชียงใหม่ #เชียงดาว #ฟาร์มสเตย์ #garden #chiangmai #tropicalgarden #landscape #landscapedesign #architecture #house #farmstay

Visitors: 71,135