งาน“ฮ้อยฮักถักทอ สานต่อสายใย กรุงไทยล้านนา”

จัดงานอีเว้นท์ งานออแกไนซ์ งานเลี้ยง งานแสดงสินค้า ออกแบบบูธ

จัดงานอีเว้นท์ งานออแกไนซ์ งานเลี้ยง งานแสดงสินค้า ออกแบบบูธ

จัดงานอีเว้นท์ งานออแกไนซ์ งานเลี้ยง งานแสดงสินค้า ออกแบบบูธ

จัดงานอีเว้นท์ งานออแกไนซ์ งานเลี้ยง งานแสดงสินค้า ออกแบบบูธ

จัดงานอีเว้นท์ งานออแกไนซ์ งานเลี้ยง งานแสดงสินค้า ออกแบบบูธ

จัดงานอีเว้นท์ งานออแกไนซ์ งานเลี้ยง งานแสดงสินค้า ออกแบบบูธ

จัดงานอีเว้นท์ งานออแกไนซ์ งานเลี้ยง งานแสดงสินค้า ออกแบบบูธ

#จัดงานอีเว้นท์ #งานออแกไนซ์ #กิจกรรมทีมบิวดิ้ง #งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า #จัดงานเลี้ยงประจำปีบริษัท #จัดซุ้มอาหาร #จัดฝึกอบรม #ประชุมสัมมนา #ออแกไนซ์งานเปิดตัวสินค้า #กิจกรรมซีเอสอาร์ #งานแสดงสินค้า #ออกแบบบูธ #นิทรรศการ

Visitors: 73,712