ReadyPlanet.com
dot dot
 

 

รูปแบบการให้บริการ

 

รูปแบบที่ 1 ( แบบไม่มีค่าใช้จ่าย )
        เมื่อลูกค้ามั่นใจในผลงานของเรา ลูกค้าสามารถส่งข้อมูลของท่านที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมด โดยช่องทางดังนี้ 
1. ID LINE : champland333
2. E-mail : baansuansatapat@gmail.com 
3. ติดต่อสำนักงานโดยตรง ตามที่อยู่
    (หมู่บ้านอรสิริน 3  80/241  ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด   จ.เชียงใหม่  50220)
 
        เพื่อให้เรานำมาวิเคราะห์ เสนอตัวอย่างงานที่ใกล้เคียงในการก่อสร้าง (Case study)  ก่อนที่จะทำการออกแบบจริงและเสนองบประมาณเบื้องต้น
โดยท่านสามารถส่งรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
 

 

             เพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆ แล้วส่งมายัง E-mail:baansuansatapat@gmail.com หลังจากนั้นเราจะตอบกลับไปยังท่านโดยเร็วที่สุด และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

**ข้อดีของการติดต่องานขั้นตอนนี้

          - ท่านไม่เสียเวลาในการนัดหมายและการเดินทาง

          - มีความสะดวกรวดเร็วนในการติดต่องาน และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

          - มีข้อมูลอ้างอิงเก็บไว้โดยชัดเจน สามารถค้นหาและติดตามได้ง่าย

          - ลูกค้าทราบค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจดำเนินการงานก่อสร้าง

 

 

รูปแบบที่ 2 (แบบมีค่าใช้จ่าย)

          อีกช่องทางหนึ่งสำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถส่งข้อมูลเบื้องต้นตามได้กล่าวมาแล้ว

ทางทีมงานเราสามารถเข้าไปสำรวจพื้นที่เบื้องต้น โดยมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 1,000 บาท ตามระยะทางความเป็นจริงดังนี้

          - จากศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ไม่เกิน 10 กม. คิดค่าใช้จ่าย 1,000 บาท
          - จากศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ไม่เกิน 30 กม. คิดค่าใช้จ่าย 2,000 บาท
          - จากศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ไม่เกิน 50 กม. คิดค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
          - จากศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ไม่เกิน 70 กม. คิดค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
          - จากศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ไม่เกิน 90 กม. คิดค่าใช้จ่าย 7,000 บาท
          - จากศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ 100 กม.ขึ้นไป คิดตามความเหมาะสม

 

        เพื่อให้เรานำมาวิเคราะห์ เสนอตัวอย่างงานที่ใกล้เคียงในการก่อสร้าง (Case study)  ก่อนที่จะทำการออกแบบจริงและเสนองบประมาณเบื้องต้น

โดยท่านจะต้องข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

 

 

 

**ข้อดีของการติดต่องานขั้นตอนนี้

          - สามารถได้รับข้อมูลและความต้องการที่ชัดเจนขึ้น

          - สามารถวิเคราะห์ สภาพพื้นที่จริงและสภาพแวดล้อมโดยรอบได้

          - ลูกค้าทราบค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจดำเนินการงานก่อสร้าง

 

 
* หมายเหตุ

 

             ในขั้นตอนการติดต่อให้บริการทั้งหมดนั้นเป็นขั้นตอน ที่ตรงไปตรงมา เพื่อความสะดวกและยุติธรรม ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ ทางเรามีใจรักในงาน ซื่อสัตย์จริงใจและให้เกียรติกับลูกค้าทุกท่านที่มีใจรักงานด้านนี้ รวมทั้งเราอยากเป็นต้นแบบให้กลุ่มคนรุ่นหลังตลอดจนเพื่อนร่วมงานในสายอาชีพเดียวกันได้มีกำลังใจในการทำงาน และเพื่อสืบสานงานด้านนี้ให้เป็นที่ยอมรับอย่างสมเกียรติ เราอยากให้งานแขนงนี้ เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนในสังคมและเป็นที่ยอมรับทุกแง่ฝ่าย เพราะเราตระหนักดีว่าการนำ ธรรมชาติแบบมีศิลปะ เข้ามาสู่จิตใจเราสามารถช่วยให้เรา มีจิตใจดีงาม เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตและ สังคมอย่างมีความสุข

 

  

         Baansuansatapat is growing by the force of Arts and Nature. The high quality of our work is inspired through our sensitive minds and souls,driven the spiritual forces of art and nature. We guarantee that we will keep continue working on creating the best quality of work. 

         Baansuansatapat Co.Ltd.is the proud winner of the Silver Medal at the garden design competition at the Royal Flora Ratchapruek 2006(The World Flora). coming second out of 50 competitors from all over thailand not fills with pride but also showcases our creativity,skills and the commitment to our work. We believe that the Silver Medal provest to out clients that they can trust us to produce work of the best quality and are willing and able to meet the highest standards. 

 

                             Baansuansatapat 是在艺术和自然的力量下逐渐成长起来的。我们高质量的工作是通过我们敏锐的思想和灵魂的启发,推动了艺术与自然的精神力量。我们保证,我们将持续不断努力创造出最优质的作品。

                      Baansuansatapat  有限责任公司是在2006年世界皇家植物设计大赛中获得了银牌,我们从全泰国五十名竞争者中脱颖而出,这并不意味着我们会因此而骄傲,而是想展示出我们的创造力和技能,对我们的工作作出保证。我们认为,银牌会使我们的客户充分信任我们能够创造出最优质的作品,并愿意迎接更加高质量的标准

 

ภูมิทัศน์ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

  

 

 

 

 

 

 landscape Design , Chiang Mai , ออกแบบ , รับเหมา , รับเหมาก่อสร้าง , เชียงใหม่ , งานสปา , งานรีสอร์ท , งานโรงแรม , และงานที่เกี่ยวข้อง , รับจัดสวน , ออกแบบสวน , เชียงใหม่ , ตกแต่งสวน , สวนน้ำตก , น้ำตกหินเทียม , สวนเลียนแบบธรรมชาติ

 

  

Email :baansuansatapat@gmail.com Tel. 091-858-7333