ReadyPlanet.com
dot dot


massage


Service

รูปแบบการให้บริการ

 

  

รูปแบบที่ 1 (แบบไม่มีค่าใช้จ่าย)

   

                เมื่อลูกค้ามั่นใจในผลงานของเรา ลูกค้าสามารถส่งข้อมูลของท่านที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดมายัง E-mail ของเรา (baansuansatapat@gmail.com) เพื่อให้เรานำมาวิเคราะห์ เสนอแนวทางการออกแบบพร้อมทั้งแบบแนวทางเบื้องต้น (Concept Design) และงบประมาณเบื้องต้น
 

 

โดยท่านสามารถส่งรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

 

 

             เพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆ แล้วส่งมายัง E-mail:baansuansatapat@gmail.com หลังจากนั้นเราจะตอบกลับไปยังท่านโดยเร็วที่สุด และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

 

**ข้อดีของการติดต่องานขั้นตอนนี้

          - ท่านไม่เสียเวลาในการนัดหมายและการเดินทาง

          - มีความสะดวกรวดเร็วนในการติดต่องาน และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

          - มีข้อมูลอ้างอิงเก็บไว้โดยชัดเจน สามารถค้นหาและติดตามได้ง่าย

          - ลูกค้าทราบค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจดำเนินการงานก่อสร้าง

 

 

 

รูปแบบที่ 2 (แบบมีค่าใช้จ่าย)

 

          อีกช่องทางหนึ่งสำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถส่งข้อมูลเบื้องต้นตามได้กล่าวมาแล้ว

ทางทีมงานเราสามารถเข้าไปสำรวจพื้นที่เบื้องต้น โดยมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 1,000 บาท ตามระยะทางความเป็นจริงดังนี้

          - จากศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ไม่เกิน 10 กม. คิดค่าใช้จ่าย 1,000 บาท
          - จากศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ไม่เกิน 30 กม. คิดค่าใช้จ่าย 2,000 บาท
          - จากศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ไม่เกิน 50 กม. คิดค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
          - จากศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ไม่เกิน 70 กม. คิดค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
          - จากศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ไม่เกิน 90 กม. คิดค่าใช้จ่าย 7,000 บาท
          - จากศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ 100 กม.ขึ้นไป คิดตามความเหมาะสม

 

 

โดยท่านจะต้องข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

 

 

**ข้อดีของการติดต่องานขั้นตอนนี้

          - สามารถได้รับข้อมูลและความต้องการที่ชัดเจนขึ้น

          - สามารถวิเคราะห์ สภาพพื้นที่จริงและสภาพแวดล้อมโดยรอบได้

          - ลูกค้าทราบค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจดำเนินการงานก่อสร้าง

 

 

 

 

 

          เมื่อท่านสามารถยอมรับแบบแนวทางการออกแบบและงบประมาณเบื้องต้นแล้ว จึงทำการนัดหมายท่าน เซ็นสัญญาแบบเบื้องต้น โดยคิดค่าแบบและค่าออกแบบ 5 - 8% ของราคาประเมินการก่อสร้างจัดทำทั้งหมด ( เปอร์เซ็นของงาน แล้วแต่ความยากง่ายของงานครับ ) โดยเบิกงวดที่ 1 และเบิกเป็นงวดๆไปตามสัญญาแบบ พร้อมเสนอแบบครั้งที่ 1 และปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ลงตัวตามต้องการ จนทั้งแบบลงตัวพร้อมลงมืองานก่อสร้าง

 

 


o ในกรณี ท่านลูกค้าไม่สามารถให้เราดำเนินการก่อสร้างได้

      หลังจากทางเราได้เสนอแบบและงานประมาณราคาทั้งหมดแบบละเอียดแล้ว ท่านลูกค้าจะต้อง เสียค่าแบบตามสัญญาแบบที่ระบุไว้เบื้องต้น โดยท่านลูกค้าใช้สิทธิ์ในแบบที่เสนอมาแล้วนั้นได้ เนื่องจากเราให้ลิขสิทธิ์ลูกค้าตามความถูกต้องของกฎหมาย (สามารถนำแบบไปดำเนินการก่อสร้างเองได้)

 

 

o ในกรณีที่ท่านลูกค้าให้เรารับเหมางานก่อสร้างได้ตามแบบและงบประมาณที่เสนอทั้งหมด

     เราจะดำเนินการจัดการงานก่อสร้างต่อเนื่องไป โดยจะคืนค่าออกแบบทั้งหมดตามสัญญาแบบเบื้องต้นให้ลูกค้าแล้วทำการเซ็นสัญญางานก่อสร้างต่อไป

 

 

 

 

                                                                                 หุ้นส่วนผู้จัดการ

                                                                            หจก.บ้านสวนสถาปัตย์

                                          นาย จิตตพล แก้วนิล

 

 

 

                          

 

 

 

 * หมายเหตุ   

 

 

        ในขั้นตอนการติดต่อให้บริการทั้งหมดนั้นเป็นขั้นตอน ที่ตรงไปตรงมา เพื่อความสะดวกและยุติธรรม ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ ทางเรามีใจรักในงาน ซื่อสัตย์จริงใจและให้เกียรติกับลูกค้าทุกท่านที่มีใจรักงานด้านนี้ รวมทั้งเราอยากเป็นต้นแบบให้กลุ่มคนรุ่นหลังตลอดจนเพื่อนร่วมงานในสายอาชีพเดียวกันได้มีกำลังใจในการทำงาน และเพื่อสืบสานงานด้านนี้ให้เป็นที่ยอมรับอย่างสมเกียรติ เราอยากให้งานแขนงนี้ เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนในสังคมและเป็นที่ยอมรับทุกแง่ฝ่าย เพราะเราตระหนักดีว่าการนำ ธรรมชาติแบบมีศิลปะ เข้ามาสู่จิตใจเราสามารถช่วยให้เรา มีจิตใจดีงาม เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตและ สังคมอย่างมีความสุข

             เราจะดำเนินการจัดการงานก่อสร้างต่อเนื่องไป โดยจะคืนค่าออกแบบทั้งหมดตามสัญญาแบบเบื้องต้นให้ลูกค้าแล้วทำการเซ็นสัญญางานก่อสร้างต่อไป

 

- มีข้อมูลอ้างอิงเก็บไว้โดยชัดเจน สามารถค้นหาและติดตามได้ง่าย

- มีความสะดวกรวดเร็วนในการติดต่องาน และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

- ท่านไม่เสียเวลาในการนัดหมายและการเดินทาง

 

 

 

 

 

 Email :baansuansatapat@gmail.com Tel. 089-077-5244