dot dot


massage


Service

  ขั้นตอนการให้บริการ

 

ขั้นตอนที่ 1
                เมื่อลูกค้ามั่นใจในผลงานของเรา ลูกค้าสามารถส่งข้อมูลของท่านที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดมายัง E-mail ของเรา (baansuansatapat@gmail.com) เพื่อให้เรานำมาวิเคราะห์ เสนอแนวทางการออกแบบพร้อมทั้งแบบแนวทางเบื้องต้น (Concept Design) และงบประมาณเบื้องต้น
โดยท่านสามารถส่งรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
             เพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆ แล้วส่งมายัง E-mail:baansuansatapat@gmail.com หลังจากนั้นเราจะตอบกลับไปยังท่านโดยเร็วที่สุด และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

**ข้อดีของการติดต่องานขั้นตอนนี้

                        - ท่านไม่เสียเวลาในการนัดหมายและการเดินทาง

                        - มีความสะดวกรวดเร็วนในการติดต่องาน และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

                        - มีข้อมูลอ้างอิงเก็บไว้โดยชัดเจน สามารถค้นหาและติดตามได้ง่าย

** อีกช่องทางหนึ่งสำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถส่งข้อมูลเบื้องต้นตามได้กล่าวมาแล้ว

ทางทีมงานเราสามารถเข้าไปสำรวจพื้นที่เบื้องต้น โดยมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 1,000 บาท ตามระยะทางความเป็นจริงดังนี้

จากศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ไม่เกิน 10 กม. คิดค่าใช้จ่าย 1,000 บาท
จากศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ไม่เกิน 30 กม. คิดค่าใช้จ่าย 2,000 บาท
จากศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ไม่เกิน 50 กม. คิดค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
จากศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ไม่เกิน 70 กม. คิดค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
จากศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ไม่เกิน 90 กม. คิดค่าใช้จ่าย 7,000 บาท
จากศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ 100 กม.ขึ้นไป คิดตามความเหมาะสม

 

 

 ขั้นตอนที่ 2

          เมื่อท่านสามารถยอมรับแบบแนวทางการออกแบบและงบประมาณเบื้องต้นแล้ว
- ถึงขั้นตอนที่เราจะเข้าไปสำรวจพื้นที่
- วิเคราะห์สถานที่และสภาพแวดล้อมทั้งหมดพร้อมทั้ง
- ทำสัญญาแบบเบื้องต้นแล้วนำข้อมูลกลับไปออกแบบ
- พร้อมทั้งประมาณราคางบประมาณแบบละเอียดอีกครั้ง
         แล้วทำการนัดหมายท่าน มาเสนอแบบครั้งที่หนึ่ง และปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ลงตัวทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้ง เซ็นสัญญาแบบเบื้องต้น โดยคิดค่าแบบและค่าออกแบบ 5 - 8% ของราคาประเมินการก่อสร้างจัดทำทั้งหมด
( เปอร์เซ็นของงาน แล้วแต่ความยากง่ายของงานครับ ) โดยเบิกเป็นงวดๆไปตามสัญญาแบบ
o ในกรณี ท่านลูกค้าไม่สามารถให้เราดำเนินการก่อสร้างได้
      หลังจากทางเราได้เสนอแบบและงานประมาณราคาทั้งหมดแบบละเอียดแล้ว ท่านลูกค้าจะต้อง เสียค่าแบบตามสัญญาแบบที่ระบุไว้เบื้องต้น โดยท่านลูกค้าใช้สิทธิ์ในแบบที่เสนอมาแล้วนั้นได้ เนื่องจากเราให้ลิขสิทธิ์ลูกค้าตามความถูกต้องของกฎหมาย (สามารถนำแบบไปดำเนินการก่อสร้างเองได้)
o ในกรณีที่ท่านลูกค้าให้เรารับเหมางานก่อสร้างได้ตามแบบและงบประมาณที่เสนอทั้งหมด
     เราจะดำเนินการจัดการงานก่อสร้างต่อเนื่องไป โดยจะคืนค่าออกแบบทั้งหมดตามสัญญาแบบเบื้องต้นให้ลูกค้าแล้วทำการเซ็นสัญญางานก่อสร้างต่อไป
                         
 
                                                                                 หุ้นส่วนผู้จัดการ
                                                                            หจก.บ้านสวนสถาปัตย์
                                          นาย จิตตพล แก้วนิล
     

                          

 * หมายเหตุ   

        ในขั้นตอนการติดต่อให้บริการทั้งหมดนั้นเป็นขั้นตอน ที่ตรงไปตรงมา เพื่อความสะดวกและยุติธรรม ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ ทางเรามีใจรักในงาน ซื่อสัตย์จริงใจและให้เกียรติกับลูกค้าทุกท่านที่มีใจรักงานด้านนี้ รวมทั้งเราอยากเป็นต้นแบบให้กลุ่มคนรุ่นหลังตลอดจนเพื่อนร่วมงานในสายอาชีพเดียวกันได้มีกำลังใจในการทำงาน และเพื่อสืบสานงานด้านนี้ให้เป็นที่ยอมรับอย่างสมเกียรติ เราอยากให้งานแขนงนี้ เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนในสังคมและเป็นที่ยอมรับทุกแง่ฝ่าย เพราะเราตระหนักดีว่าการนำ ธรรมชาติแบบมีศิลปะ เข้ามาสู่จิตใจเราสามารถช่วยให้เรา มีจิตใจดีงาม เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตและ สังคมอย่างมีความสุข

             เราจะดำเนินการจัดการงานก่อสร้างต่อเนื่องไป โดยจะคืนค่าออกแบบทั้งหมดตามสัญญาแบบเบื้องต้นให้ลูกค้าแล้วทำการเซ็นสัญญางานก่อสร้างต่อไป

 

- มีข้อมูลอ้างอิงเก็บไว้โดยชัดเจน สามารถค้นหาและติดตามได้ง่าย

 

- มีความสะดวกรวดเร็วนในการติดต่องาน และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

- ท่านไม่เสียเวลาในการนัดหมายและการเดินทาง

 

ข้อดีของการติดต่องานขั้นตอนนี้

 

เพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆ แล้วส่งมายัง E-mail : baansuansatapat@gmail.com หลังจากนั้นเราจะตอบกลับไปยังท่านโดยเร็วที่สุด และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 Email :baansuansatapat@gmail.com Tel. 089-077-5244