ReadyPlanet.com
dot dot
Service

รูปแบบการให้บริการ

 
รูปแบบที่ 1 ( แบบไม่มีค่าใช้จ่าย )
 
        เมื่อลูกค้ามั่นใจในผลงานของเรา ลูกค้าสามารถส่งข้อมูลของท่านที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมด โดยช่องทางดังนี้ 
1. ID LINE : champland333
2. E-mail : baansuansatapat@gmail.com 
3. ติดต่อสำนักงานโดยตรง ตามที่อยู่
    (หมู่บ้านอรสิริน 3  80/241  ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด   จ.เชียงใหม่  50220)
 
        เพื่อให้เรานำมาวิเคราะห์ เสนอตัวอย่างงานที่ใกล้เคียงในการก่อสร้าง (Case study)  ก่อนที่จะทำการออกแบบจริงและเสนองบประมาณเบื้องต้น
        โดยท่านสามารถส่งรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
 

             เพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆ แล้วส่งมายัง E-mail:baansuansatapat@gmail.com หลังจากนั้นเราจะตอบกลับไปยังท่านโดยเร็วที่สุด และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

**ข้อดีของการติดต่องานขั้นตอนนี้

          - ท่านไม่เสียเวลาในการนัดหมายและการเดินทาง

          - มีความสะดวกรวดเร็วนในการติดต่องาน และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

          - มีข้อมูลอ้างอิงเก็บไว้โดยชัดเจน สามารถค้นหาและติดตามได้ง่าย

          - ลูกค้าทราบค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจดำเนินการงานก่อสร้าง

 

รูปแบบที่ 2 (แบบมีค่าใช้จ่าย)

         อีกช่องทางหนึ่งสำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถส่งข้อมูลเบื้องต้นตามได้กล่าวมาแล้ว

ทางทีมงานเราสามารถเข้าไปสำรวจพื้นที่เบื้องต้น โดยมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 1,000 บาท ตามระยะทางความเป็นจริงดังนี้

          - จากศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ไม่เกิน 10 กม. คิดค่าใช้จ่าย 1,000 บาท
          - จากศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ไม่เกิน 30 กม. คิดค่าใช้จ่าย 2,000 บาท
          - จากศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ไม่เกิน 50 กม. คิดค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
          - จากศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ไม่เกิน 70 กม. คิดค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
          - จากศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ไม่เกิน 90 กม. คิดค่าใช้จ่าย 7,000 บาท
          - จากศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ 100 กม.ขึ้นไป คิดตามความเหมาะสม

 

         เพื่อให้เรานำมาวิเคราะห์ เสนอตัวอย่างงานที่ใกล้เคียงในการก่อสร้าง (Case study)  ก่อนที่จะทำการออกแบบจริงและเสนองบประมาณเบื้องต้น

         โดยท่านจะต้องข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

 

 

**ข้อดีของการติดต่องานขั้นตอนนี้

          - สามารถได้รับข้อมูลและความต้องการที่ชัดเจนขึ้น

         - สามารถวิเคราะห์ สภาพพื้นที่จริงและสภาพแวดล้อมโดยรอบได้

        - ลูกค้าทราบค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจดำเนินการงานก่อสร้าง

 

 

        เมื่อท่านสามารถยอมรับแบบแนวทางการออกแบบ และงบประมาณเบื้องต้นแล้วจึงทำการนัดหมายท่าน เซ็นสัญญาแบบเบื้องต้น โดยคิดค่าแบบและค่าออกแบบ  5 - 8% ของราคาประเมินการก่อสร้างจัดทำทั้งหมด (เปอร์เซ็นของงานแล้วแต่ความยากง่ายของงานครับ)  โดยเบิกงวดที่ 1 เมื่อเซ็นสัญญาแบบ และเบิกเป็นงวดๆไปตามสัญญาแบบ พร้อมเสนอแบบครั้งที่หนึ่ง และปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ลงตัวตามความต้องการ ไม่เกิน 3 ครั้ง จนกระทั่งแบบลงตัวพร้อมลงมืองานก่อสร้าง 
 
 
** ในกรณี ท่านลูกค้าไม่สามารถให้เราดำเนินการก่อสร้างได้
      หลังจากทางเราได้เสนอแบบและงานประมาณราคาทั้งหมดแบบละเอียดแล้ว หลังจากลูกค้าเสียค่าแบบตามสัญญาแบบที่ระบุไว้เบื้องต้นแล้ว ท่านลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ในแบบที่เสนอมาแล้วนั้นได้  เนื่องจากเราให้ลิขสิทธิ์ลูกค้าตามความถูกต้องของกฎหมาย (สามารถนำแบบไปดำเนินการก่อสร้างเองได้)
** ในกรณีที่ท่านลูกค้าให้เรารับเหมางานก่อสร้างได้ตามแบบและงบประมาณที่เสนอทั้งหมด  
 
      เราจะดำเนินการจัดการงานก่อสร้างต่อเนื่องไป  โดยยินดีคืนค่าออกแบบทั้งหมด ตามสัญญาแบบเบื้องต้นให้ลูกค้าแล้วทำการเซ็นสัญญางานก่อสร้างต่อไป
 
 

                                                                                 หุ้นส่วนผู้จัดการ  

                                                                            หจก.บ้านสวนสถาปัตย์

                                          นาย จิตตพล แก้วนิล

 

 

 

 

 * หมายเหตุ   

 

 

        ในขั้นตอนการติดต่อให้บริการทั้งหมดนั้นเป็นขั้นตอน ที่ตรงไปตรงมา เพื่อความสะดวกและยุติธรรม ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ ทางเรามีใจรักในงาน ซื่อสัตย์จริงใจและให้เกียรติกับลูกค้าทุกท่านที่มีใจรักงานด้านนี้ รวมทั้งเราอยากเป็นต้นแบบให้กลุ่มคนรุ่นหลังตลอดจนเพื่อนร่วมงานในสายอาชีพเดียวกันได้มีกำลังใจในการทำงาน และเพื่อสืบสานงานด้านนี้ให้เป็นที่ยอมรับอย่างสมเกียรติ เราอยากให้งานแขนงนี้ เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนในสังคมและเป็นที่ยอมรับทุกแง่ฝ่าย เพราะเราตระหนักดีว่าการนำ ธรรมชาติแบบมีศิลปะ เข้ามาสู่จิตใจเราสามารถช่วยให้เรา มีจิตใจดีงาม เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตและ สังคมอย่างมีความสุข

             เราจะดำเนินการจัดการงานก่อสร้างต่อเนื่องไป โดยจะคืนค่าออกแบบทั้งหมดตามสัญญาแบบเบื้องต้นให้ลูกค้าแล้วทำการเซ็นสัญญางานก่อสร้างต่อไป

- มีข้อมูลอ้างอิงเก็บไว้โดยชัดเจน สามารถค้นหาและติดตามได้ง่าย
- มีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่องาน และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
- ท่านไม่เสียเวลาในการนัดหมายและการเดินทาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Email :baansuansatapat@gmail.com Tel. 091-858-7333