Home

 

 

รับสร้างบ้าน อาคาร และงานภูมิทัศน์ ทุกประเภท ด้วยคุณภาพและความชำนาญ

 

หจก. บ้านสวนสถาปัตย์   ออกแบบตกแต่งรับเหมาก่อสร้างบ้าน อาคาร งานสถาปัตยกรรม และงานภูมิสถาปัตยกรรม  ผสมผสานความกลมกลืนของวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ อย่างลงตัว

ลักษณะงาน             - ออกแบบตกแต่ง รับเหมาก่อสร้างงานบ้าน งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง และงานภูมิสถาปัตยกรรม ประเภทแนวอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น แนวล้านนาประยุกต์ แนวธรรมชาติ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อให้เหมาะสมและกลมกลืนกับสภาพแวดดล้อมของสังคมที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว 

ขอบเขตงาน            - บ้านพักอาศัย อาคาร รีสอร์ท สปา โรงแรม อาคาร สำนักงาน ฟาร์มสเตย์และงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติสำนักงาน      - สำนักงาน หจก.บ้านสวนสถาปัตย์ จัดตั้งดำเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2542  โดยกลุ่มสถาปนิก นักภูมิทัศน์  และมัณฑนากร ผู้รักศิลปะและธรรมชาติแนวพื้นถิ่น เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานต่อไป  ทำการจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนห้างหุ้นส่วนบ้านสวนสถาปัตย์ เลขที่  25454600556  สามารถครอบคลุมการทำงานอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ

 “ อนุรักษ์   ฟื้นฟู   สืบสาน   ปลูกจิตสำนึก ”

 

                           ในขั้นตอนการติดต่อให้บริการทั้งหมดนั้นเป็นขั้นตอน ที่ตรงไปตรงมา เพื่อความสะดวกและยุติธรรม ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ ทางเรามีใจรักในงาน ซื่อสัตย์จริงใจและให้เกียรติกับลูกค้าทุกท่านที่มีใจรักงานด้านนี้ รวมทั้งเราอยากเป็นต้นแบบให้กลุ่มคนรุ่นหลังตลอดจนเพื่อนร่วมงานในสายอาชีพเดียวกันได้มีกำลังใจในการทำงาน และเพื่อสืบสานงานด้านนี้ให้เป็นที่ยอมรับอย่างสมเกียรติ เราอยากให้งานแขนงนี้ เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนในสังคมและเป็นที่ยอมรับทุกแง่ฝ่าย เพราะเราตระหนักดีว่าการนำ ธรรมชาติแบบมีศิลปะ เข้ามาสู่จิตใจเราสามารถช่วยให้เรา มีจิตใจดีงาม เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตและ สังคมอย่างมีความสุข

 

                           Baansuansatapat is growing by the force of Arts and Nature. The high quality of our work is inspired through our sensitive minds and souls,driven the spiritual forces of art and nature. We guarantee that we will keep continue working on creating the best quality of work.

                           Baansuansatapat Co.Ltd.is the proud winner of the Silver Medal at the garden design competition at the Royal Flora Ratchapruek 2006(The World Flora). coming second out of 50 competitors from all over thailand not fills with pride but also showcases our creativity,skills and the commitment to our work. We believe that the Silver Medal provest to out clients that they can trust us to produce work of the best quality and are willing and able to meet the highest standards.

                           Baansuansatapat 是在艺术和自然的力量下逐渐成长起来的。我们高质量的工作是通过我们敏锐的思想和灵魂的启发,推动了艺术与自然的精神力量。我们保证,我们将持续不断努力创造出最优质的作品。

                           Baansuansatapat 有限责任公司是在2006年世界皇家植物设计大赛中获得了银牌,我们从全泰国五十名竞争者中脱颖而出,这并不意味着我们会因此而骄傲,而是想展示出我们的创造力和技能,对我们的工作作出保证。我们认为,银牌会使我们的客户充分信任我们能够创造出最优质的作品,并愿意迎接更加高质量的标准。

 

 


#รับออกแบบ #รับจัดสวน #รับเหมาก่อสร้าง #ตกแต่งภายใน #เชียงใหม่  #ลำปาง #สมุย #สปา #จัดสวนหน้าบ้าน #สวนอาคาร #สวนโรงแรม #สวนสปา #จัดสวนพื้นที่น้อย #ตกแต่งสวน #น้ำตก #น้ำพุ #หินเทียม #สวนทรอปิคลอ #ปรึกษาเรื่องสวน #ปรับปรุงสวน #ปรับปรุงภูมิทัศน์#design #garden #construction #interior #chiangmai #lampang #samui #tropicalgarden #gardendesign #gardenhouse #landscape #landscapedesign #spadesign #spa #beautifulgarden #waterfall #fountain #stone #lannadesign #lannagarden #Renovatethegarden

Visitors: 71,140